วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหล

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina