Cafe De’ Forest (คาเฟ่ เดอ ฟอเรส)

Cafe De’ Forest (คาเฟ่ เดอ ฟอเรส)

ร้านกาแฟสุดชิคกลางใจเมืองขอนแก่น จะเรียกว่า ป่ากลางเมือง ก็ว่าได้ ถึงแม้อากาศจะร้อนขนาดไหน แต่พอได้เข้าไปข้างในร้านนี้แล้วร่มรื่น เป็นอีกหนึ่งร้านที่เ

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina