พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร นั้นถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทาวงพุทธศาสนาที่มีความสูงโดดเด่นอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น โดยตั้งอยู่ริมบึงเเก่นนคร ในวัดหนองแวงเมืองเก่า พระอ

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina