เที่ยวเมืองดอกคูณ ชมธรรมชาติ ไอดินกลิ่นป่าเขาในขอนแก่น

เที่ยวเมืองดอกคูณ ชมธรรมชาติ ไอดินกลิ่นป่าเขาในขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดมีความสำคัญต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยเป็นศูนย์รวมทางการค้า การศึกษาของภาคอีสาน นอกจากนี้ในจังหวัดขอนแก่นยังมีธรรมชาต

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina