ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและงานแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและงานแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร

งานประเพณีสำคัญประจำปีและประจำจังหวัดสกลนคร ในทุกปีจะมีการประดับประดาและตกแต่งปราสาทผึ้งให้มีความสวยงาม โดยเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina