ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม

งานเทศกาลยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมที่จะจัดขึ้นที่บริเวณเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะมีขบวนแห่เรือไฟไปตาม

......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina