ผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท อำเภอชนบท นั้นนับว่าเป็นอีกเเหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น มันตั้งอยู่ก่อนจะถึงตัวอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นเเหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดขอนแก่น โดยมีการเล่นสีสันที่จัดจ้านอย่างยิ่ง โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า หมี่กะเทย เเละมีการทอที่สวยงามประณีตอย่างมาก เเละมีลวดลายที่สำคัญอีกลายที่มีชื่อเสียงอย่างมากก็คือ ลายขอพระเทพ โดยในเขตเทศบาลนั้นจะมีถนนสายไหม ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของร้านขายผ้าไหมเรียงรายกันอยู่หลายร้านเลยทีเดียว เเละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเเวะเลือกซื้อเลือกหาผ้าไหมมัดหมี่สวยๆ ได้เป็นอย่างดี

ผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท

แหล่งผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina