งานประเพณี ตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่

ไหว้รอยพระพุทธบาทภูพานคำ : 28 ต.ค. 58 ณ บริวณวัดพระบาทภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ani51

……………………………………………………………………………………………………..

                    การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทางเรียบ “ปั่นตามหาเสียงพิณ เยือนถิ่นหมอแคน ครั้งที่ 7 (Tour De Pong Neep 2015) : 1 พ.ย. 58  ณ บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น – พิธีแถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน TOUR DE PONGNEEP ครั้งที่ 7 ประจำปี 2015

ani52

……………………………………………………………………………………………………..

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น : 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 58 :

ณ บริเวณหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รายละเอียด https://www.facebook.com/KhonkaenSilkFestival

ani53

……………………………………………………………………………………………………..

  งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2558 : 17 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59 : ณ สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ani54

……………………………………………………………………………………………………..

 งานขอนแก่น Countdown 2016 : 25-31 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณประตูเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ani55

……………………………………………………………………………………………………..

เทศกาลประจำจังหวัด
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina