learnwithmontina-ขอนแก่น2

พระเมรุมาศจำลองที่ จ.ขอนแก่น คืบหน้ากว่า 90% ใกล้แล้วเสร็จพร้อมรองรับประชาชน เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ต.ค. นายสุนัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.นนภูริช เดชธนตุลย์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มาที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าสิมอีสาน สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค. 2560

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ขอนแก่น และทีมช่าง เร่งก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยช่วยกันจัดทำหลังคาและยอดบุษบก 7 ชั้น รวมไปถึงการเก็บรายละเอียดในฉลุและลวดลายต่างๆ การพ่นสีทองช่วงเสาและโดยรอบพระเมรุมาศ และการตรวจวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆ เพื่อเตรียมการประกอบพระเมรุมาศจำลองตามขั้นตอนของการก่อสร้าง ในภาพรวมทั้งหมดมีความคืบหน้ามากกว่า 90 % และเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามที่สำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด โดยพระเมรุมาศจำลององค์ประจำ จ.ขอนแก่น นั้น ขนาดของฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร พระเมรุมาศด้านในมีขนาดของฐาน 4.5 x 4.5 เมตร ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ความสูงรวมตั้งแต่ฐานไปถึงยอดประมาณ 22.35 เมตร โดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ซึ่งเมรุมาศจำลององค์นี้จะมีความสวยงาม สมพระเกียรติ เป็นตัวแทนของความจงรักภักดีของชาวพสกนิกรชาวขอนแก่น

learnwithmontina-ขอนแก่น1

หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้มาประชุม ณ ศาลาใหญ่ในวัดป่าแสงอรุณฯ ซึ่งมีวาระการประชุม “ซักซ้อมคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย การจราจร และ การขนส่ง” ที่ จ.ขอนแก่น กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 นายสุนัย รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประชาชนจิตอาสาจังหวัดขอนแก่นดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ได้มากกว่า 5.5 ล้านดอก ดังนั้น ก่อนถึงพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะต้องมีการซ้อมใหญ่ 1 วัน ในเรื่อง รักษาความปลอดภัย ทั้งแผนหลักและแผนรอง การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดระบบการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง การอำนวยความสะดวกและจัดระบบด้านการจราจรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และจัดรถรับส่งผู้มาร่วมพิธีจากจุดจอดรถที่กำหนดไปยังบริเวณสถานที่จัดงานตามเส้นทางหลักและรองอีกด้วย

 

พระเมรุมาศจำลองที่ จ.ขอนแก่น คืบหน้ากว่า 90% ใกล้แล้วเสร็จพร้อมรองรับประชาชน
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina