งานเทศกาลยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมที่จะจัดขึ้นที่บริเวณเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะมีขบวนแห่เรือไฟไปตามลำน้ำโขง ชมความสวยงามของเรือไฟโบราณ

งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและการรำพระธาตุพนมของ 7 ชนเผ่า งานพาแลงและบายศรี งานออกร้านค้าโอท็อป รวมไปถึงงานบุญที่วัดพระธาตุพนม

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina