งานประเพณีสำคัญประจำปีและประจำจังหวัดสกลนคร ในทุกปีจะมีการประดับประดาและตกแต่งปราสาทผึ้งให้มีความสวยงาม โดยเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในช่วงการจัดงานจะมีการนำปราสาทผึ้งขึ้นขบวนแห่ไปยังท้องที่ต่างๆ

ก่อนจะนำไปตั้งให้บูชากันที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ งานทำบุญตักบาตร การทำบายศรีสู่ขวัญ การประกวดการทำปราสาทผึ้งประยุกต์ ประกวดบายศรี การแสดงพื้นบ้าน รวมไปถึงการออกร้านค้าร้านอาหารพื้นเมือง

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและงานแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina