ประตูเมืองขอนแก่น ประตูเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทน์ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของตัวเมืองขอนแก่น โดยประตูเมืองที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการนั้น สร้างขึ้นมาทดเเทนประตูเมืองเดิมที่สร้างมาตั้งเเต่ปี พ.ศ.2527 เเต่เกิดทรุดโทรมมากจึงได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ประตูเมืองขอนแก่น

ประตูเมืองขอนแก่น โดนมีความกว้าง 27 เมตร เเละมีฐานประตูเเบบ 4 เสา โดยมีลักษณะของงานสถาปัตยกรรมคล้ายกับทรงเจดีย์เเต่เป็นงานสถาปัตยกรรมในยุคใหม่ที่มีความสวยงามเเละโดดเด่น ด้านบนของประตูเมืองนั้นมีการอัญเชิญพระพุทธพระลับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 องค์มาประดิษฐานไว้ที่ บนมณฑปประตูเมืองขอนแก่นทางด้านทิศตะวันออกเเละทิศตะวันตก ซึ่งตรงจุดนี้จะใช้เป็นบริเวณเวทีหลักของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ บนถนนข้าวเหนียว ที่มีมีความโด่งดังเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ประตูเมืองขอนแก่น
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina