เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน ขอนแก่น ถือว่าเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียเหนือที่ตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของภุมิภาค เป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นอย่างยิ่ง เเละเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค เพราะมีทั้งสนามบินเเละมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเเหล่งการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเแยงเหนือ ทำให้จังหวัดเเห่งนี้มีประชากรมากเเละเป็นเเหล่งรวมความทันสมัยเเละสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรม เเละเเหล่งโบราณคดีที่สำคัญ

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน – วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน วัดหนองแวง เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณริมบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุแก่นนคร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ มีทั้งหมด 9 ชั้น ซึ่งภายในเป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ และรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีการแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น ภาพในพิธีการต่าง ๆ ไว้บริเวณบานประตูและหน้าต่างของแต่ละชั้น ฝาผนังทั้ง 4 ด้านจะมีภาพประวัติของเมืองขอนแก่น และบริเวณชั้นที่ 9 ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองขอนแก่นได้ไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด้วย

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน – พระธาตุขามแก่น
เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน พระธาตุขามแก่น เป็นอีกหนึ่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตัวพระธาตุมีสีขาว บริเวณยอดฉัตรเป็นทองคำ รวมความสูงจากฐานถึงยอดสูงประมาณ 19 เมตร ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ โดยในช่วงวันเพ็ญ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการจัดงานฉลองพระธาตุขามแก่นอย่างยิ่งใหญ่ มีร้านค้าขายของพื้นเมือง พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน – วัดพระบาทภูพานคำ
เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน วัดพระบาทภูพานคำ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จุดโดดเด่นของที่นี่คือ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขา สูงประมาณ 14 เมตร การที่จะขึ้นไปเคารพสักการะหลวงพ่อใหญ่นั้นจะต้องเดินขึ้นบันไดมากกว่า 1,000 ขั้นจากลานวัดขึ้นไปยังยอดเขา หรือจะขับรถขึ้นไปด้านบนตามเส้นทางรถยนต์ก็ได้เช่นกัน

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน – ปราสาทเปือยน้อย
เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน ตั้งอยู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดู มีอายุประมาณ 800 ปี สร้างจากหินทรายและศิลาแลง มีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบปราสาท สิ่งที่โดดเด่นของปราสาทเปือยน้อยคือมีนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ยังคงสมบูรณ์ ในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ในช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และงานรื่นเริงอย่างสนุกสนาน

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นสถานที่จัดแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ภายในพิพิธภัณฑ์ ในส่วนของนิทรรศการ มีการจัดแสดงการกำเนิดโลก หิน แร่ต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ และหุ่นจำลองไดโนเสาร์ ที่นี่เปิดให้เข้าชม ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4343 8204-6

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน – โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือสถานที่เก็บรวบรวมสมบัติและเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงแก่นนคร ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ภายในแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น 5 โซน คือ โซนแนะนำเมืองขอนแก่น โซนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณขอนแก่น โซนการตั้งเมืองขอนแก่น โซนบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น และโซนขอนแก่นในปัจจุบัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ 20 บาท และเด็กคนละ 10 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4327 1173

เที่ยวขอนแก่น ชมวัฒนธรรมอีสาน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องหลงรัก
......................................................................................................................................

All Rights Reserved‎ 2017 by
learnwithmontina